Πανελλαδικό Αρχείο Anytone 878

Πανελλαδικό Αρχείο Anytone 878

Ο καλός συνάδελφος SV1RVP (Αλέξανδρος Τσουράπας) επιμελήθηκε το αρχείο με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα για τους αναλογικούς και ψηφιακούς επαναλήπτες της Ελλάδος. Πολύ καλή προσπάθεια που αξίζει αναφοράς και ευχαριστιών. Είναι χρήσιμο ο καθένας μας που κάνει χρήση του συγκεκριμένου αρχείου να μην το “κανιβαλίζει” μόνος του και να το αναδημοσιεύει, αλλά εφόσον έχει…