Επέκταση της μπάντας των 160μ στην Ελλάδα

Επέκταση της μπάντας των 160μ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας η μπάντα των 160μ επεκτείνεται έως τα 2000 khz. Μετά την έκδοση του νέου Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΖΚΖΣ) η μπάντα των 160μ διαμορφώνεται ως εξής:1810 khz έως 2000 khz  με μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ κορυφής (PEP) εξόδου πομπού 500 w. Νέος Εθνικός Κανονισμός Κατανομής…