Σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας η μπάντα των 160μ επεκτείνεται έως τα 2000 khz.

Μετά την έκδοση του νέου Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΖΚΖΣ) η μπάντα των 160μ διαμορφώνεται ως εξής:
1810 khz έως 2000 khz  με μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ κορυφής (PEP) εξόδου πομπού 500 w.

Νέος Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΖΚΖΣ) έτους 2021

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *