Πίνακας με τις τελευταίες προσθήκες περιοχών συχνοτήτων και την προβλεπόμενη ισχύ που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες αναλόγως της περιοχής λειτουργίας και της κατηγορίας των αδειών τους.

Υποζώνες συχνοτήτων (σε ΜΗΖΜέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt)
ΑπόΈως«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1»«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ»
0.13570.13781 W eirp– **
0.472 0.4791 W eirp– **
1,812,0500– **
3,53,8500– **
77,1500– **
7,17,250010
10,110,15500– **
1414,25500– **
14,2514,3550010
18,06818,168500– **
2121,4550010
24,8924,99500– **
2829,750010
*  50*  52100– **
* 70* 70,25100– **
14414610010
43044010010
Άνω των 124050– **

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *