Ο καλός συνάδελφος SV1RVP (Αλέξανδρος Τσουράπας) επιμελήθηκε το αρχείο με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα για τους αναλογικούς και ψηφιακούς επαναλήπτες της Ελλάδος. Πολύ καλή προσπάθεια που αξίζει αναφοράς και ευχαριστιών.

Είναι χρήσιμο ο καθένας μας που κάνει χρήση του συγκεκριμένου αρχείου να μην το “κανιβαλίζει” μόνος του και να το αναδημοσιεύει, αλλά εφόσον έχει διορθώσειςν να προτείνει να τις στέλνει στον δημιουργό του ώστε να υπάρχει μία λογική και και συνεχής αναβάθμιση.

Εγώ έχω να προτείνω να υπάρχει και μία περιοχή για ΗOTSPOT σε μία συχνότητα αναφοράς (πχ. 433.125) και ο κάθε χρήστης ανάλογα με τι συχνότητα χρησιμοποιεί να τροποποιεί για λογαριασμό του μόνο την συγκεκριμένη ενότητα

Μπορείτε να κατεβάσετε το τελευταίο version απο το link του RF-News

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *